skip to Main Content

  KİŞİSEL BİLGİLER

  EĞİTİM BİLGİLERİ

  GEMİ ADAMI CÜZDAN BİLGİLERİ

  PASAPORT BİLGİLERİ

  STCW BİLGİLERİ

  Bitiş Tarihleri

  DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞINIZ İŞYERİ VE GEMİLER

  1. İşyeri

  2. İşyeri

  3. İşyeri

  ___

  EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ

  * Zorunludur

  ŞİRKET ALKOL VE UYUŞTURUCU POLİTİKASINA UYMA
  Şirketimizin uyuşturucu ve alkol politikası Gemi EIS Manueli / Bölüm 1 de, ayrıca şirket internet sitesinde de mevcuttur. Bu politika gereklerine uymayanların tespiti halinde iş akitleri işletme tarafından tek taraflı feshedilebilecektir. Bu durumdan doğan tüm zararların tazmini; bu politikaya aykırı davranandığı için gemide çalışanları, gemiyi ve yükü tehlikeye atmış olduğu kabul edilecek olan personelin kendisine ait olacaktır. Gemi adamı gemiye katılmadan işletme internet sitesinden ve/veya katılışından itibaren salonlarda hazır bulunan manuellerden uyuşturucu ve alkol kullanım politikasını okumak, anlamak, anlamaz ise amirlerine sormakla mükelleftir.

  KİŞiSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI
  İş sözleşmesi kurulması ve aramızdaki iş ilişkisi kapsamında paylaştığım kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri teşkil eden bilgilerimin yasal düzenleme ve akdi ilişki kapsamında açık rıza ve onamım ile verildiğini, tarafıma bu kapsamda detaylı bilgilendirme ve aydınlatmanın yapıldığını, edinilen kişisel verilerimin yasal düzenlemeler kapsamında kaydedilmesine, depolanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile açıkça izin veriyorum.

  Back To Top