skip to Main Content

Lütfen aşağıdaki formu eksiksiz doldurunuz. * ile işaretli alanlar zorunludur.
Başvurulan Görev * Göreve Başlanabilecek Tarih
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı & Soyadı * Ev Telefonu *
Doğum Yeri * CepTelefonu *
Doğum Tarihi * Askerlik Durumu
TC Kimlik Numarası * Ayakkabı No *
E-Posta Adresi * Tulum Bedeni *
Adresiniz *
EĞİTİM BİLGİLERİ
Mezuniyet Durumu Yabancı dil bilgisi (Lütfen her dil için seviyenizi seçiniz)
Mezun Olduğu Okul İngilizce
Mezun Olduğu Bölüm Almanca
Mezuniyet Tarihi Fransızca
EVRAK BİLGİLERİ
Gemi Adamı Cüzdan Bilgileri Pasaport Bilgileri
Yeterlilik Ehliyeti * Pasaport Tipi *
Sicil Numarası * Pasaport Numarası *
Sicil Limanı * Geçerlilik Tarihi *
Gemi Adamı Cüzdan No *
Polis Vizesi Bitiş Tarihi * Sağlık Raporu Bitiş Tarihi *
STCW BİLGİLERİ
Sertifika Adı Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri * İleri Yangınla Mücadele
Temel İlk Yardım * Radar Gözlem ve Pilotlama
Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele * Otomatik Radar Pilotlama Aygıtları (ARPA)
Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk * Hızlı Can Kurtarma Botu Kullanma Yeterliligi
Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliliği VHF Kullanma
Seyir Vardiyası Tutma GMDSS (REO – GOC – ROC)
İlk Yardım Eğitimi Gemi Güvenlik Zabiti Tutma
Tıbbi Bakım Eğitimi Portör
DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞINIZ İŞYERİ VE GEMİLER
Şirket Gemi Adı Gemi Tipi/DWT Göreviniz Çalışma Aralığı
Eklemek İstedikleriniz

 

 

 Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.*


ŞİRKET ALKOL VE UYUŞTURUCU POLİTİKASINA UYMA

Şirketimizin uyuşturucu ve alkol politikası Gemi EIS Manueli / Bölüm 1 de, ayrıca şirket internet sitesinde  de mevcuttur. Bu politika gereklerine uymayanların tespiti halinde iş akitleri işletme tarafından tek taraflı feshedilebilecektir. Bu durumdan doğan tüm zararların tazmini; bu politikaya aykırı davranandığı için gemide çalışanları, gemiyi ve yükü tehlikeye atmış olduğu kabul edilecek olan personelin kendisine ait olacaktır. Gemi adamı gemiye katılmadan işletme internet sitesinden ve/veya katılışından itibaren salonlarda hazır bulunan manuellerden uyuşturucu ve alkol kullanım politikasını okumak, anlamak, anlamaz ise amirlerine sormakla mükelleftir.

 Şirket alkol ve uyuşturucu politikasına uyma hakkında yukarıdaki yazılı metni okudum, anladım ve kabul ediyorum.*


KİŞSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI

İş sözleşmesi kurulması ve aramızdaki iş ilişkisi kapsamında paylaştığım kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri teşkil eden bilgilerimin yasal düzenleme ve akdi ilişki kapsamında açık rıza ve onamım ile verildiğini, tarafıma bu kapsamda detaylı bilgilendirme ve aydınlatmanın yapıldığını, edinilen kişisel verilerimin yasal düzenlemeler kapsamında kaydedilmesine, depolanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile açıkça izin veriyorum.

 Kişisel verilerin korunması kanunu hakkındaki bilgilendirmeyi okudum ve kabul ediyorum.*
Back To Top